Brun dværg stjerne
Brun dværg stjerne
De fleste kendte brune dværgstjerner er fundet indenfor de seneste årti, efter flere infrarøde skysurveys med bla. rumbaserede teleskoper som WISE. Men én ting man hidtil ikke har været så sikker på, er hvor meget lys de egentlig udsender, fordi man ikke har kendt den mere præcise afstand til dem. En ny stor undersøgelse af 134 dværgstjerner og brune dværge - hvoraf flere kredser om hinanden - har givet meget præcise afstande ved at måle deres paralakser, så man nu kan sige noget mere præcist om hvor meget de lyser 38 af de 134 har endnu ikke været studeret nærmere.
Udover afstande og lysmængden, kunne de også bestemme alderen for nogle af dem, som viste sig at være ret unge - kun 30-.100mio år gamle.

Kilde: 'When it comes to brown dwarfs, “how far?” is a key question' fra Carneige