Gamle stjerner i Mælkevejens centrum
En undersøgelse af 3500 store stjerners metalindhold omkirng Mælkevejens centrum, har afsløret 4 stjerner med et meget lavt indhold af jern ( -2.72<=[Fe/H]<=-2.48), som antyder at det er meget gamle stjerner. Jernindholdet svarer til stjerner i galaksens halo, men indeholder aligevel nogle usædvanlige jernisotoper. de konkluderer derfor ikke at det er halo-stjerner, men har iogså kortlagt deres bevægelse, som også antyder at de stammer udefra.
Kilde: arXiv se pdf HER)