Stjernen SAO 20646 og dens støv-spiral

Man har længe vidst at stjernen SAO 206462 er indhyllet i støv. Men nye nær-infrarøde optagelser af den med det Japanske 8,2m Subaru teleskop viser at støvskiven faktisk er en spiral og at den - endnu - ikke indeholder planeter!

Computersimulationer af spirallen, viser at dens eksistens vidner om at der er større klumper af støv som endnu ikke er planeter, der er ved at samle sig i den.

Dermed har man med andre ord fanget et planet-system midt i fødslen og kan for første gang studere præcist hvordan planeterne kondenserer ud af den støvskive, som de fleste nydannede stjerner er omgivet af.

På billedet herunder ses hvordan antændelsen af den nye stjerne har blæst den indre del af nye solsystem frit for gasser. De har så samlet sig sammen med støvet i en ring om stjernen. Sådanne ringe har man se flere eksempler på om andre stjerner.

Teorien er at planeterne så danner støv-kugler og gasbobler inde i ringen, som fortættes til planeter. Men i SAO 206462's tilfælde kan man for første gang direkte studere hvordan planet-klumperne rører rundt i støvringen og skaberspiral-strukturen.

Stjernen SAO 20646 og dens støv-spiral

Nederst th. ses Pluto's bane gengivet så man kan sammenligne størrelsen. Spiralen er med andre ord ca. 1,5x stå stor som vores solsystem

"Detaljerede computer simulationer har vist, at tyngdetiltrækningen fra planeter indeni en cirkumstellar skive, kan røre rundt i gas og støv og dermed skabe sådanne spiral-arme. Nu kan vi for første gang rent faktisk se sådanne dynamiske strukturer " siger Carol Grady, som er astronom ved Eureka Scientific, Inc., og til dagligt arbejder på NASA's Goddard Space Flight Center.

Fundet af spiralen kan med andre ord blive et banebrydende fund, fordi den er et kig tilbage i tiden, til for 4,6 mia. år siden, da vores eget solsystem blev dannet.

Kilde: NASA pressemeddelelse