Galakser i fjerne galaksehobe og stjernedannelser
Galakser i fjerne galaksehobe og stjernedannelser

Var stjernedannelserne anderledes i det tidlige univers?
Det er man ikke helt sikker på, fordi man emissionslinier fra gasser er for svage til at studere i det tidligste univers. Men i det lidt senere univers er der en meget ligefrem sammenhæng mellem støv og gas, så ved istedet at studere støvs absorptions-linier og "omskrive" det til gasser, har et nyt studie vist at stjernedannelserne i det tidligste univers ligner de nutidige. Det kommer faktisk som en overraskelse, fordi man havde forventet at finde en form for udvikling i stjernedannelserne.
Kilde: Forming Stars in the Early Universe fra Harvard