Universets udvidelse
Universets udvidelse
Da man opdagede og målte universets udvidelse brugte man flere metoder; Bla stjerners alder og galaksernes resession. Begge metoder kom op med ca. samme alder, men med én lille gåde; De ældste stjerner var ældre end universet!
Årsagen fandt man først for et årti siden, da man opdagede at universets udvidelse accelerer
Men det efterlod en anden gåde om udvidelsen; Nemlig at universets udvidelse ikke er konstant; Nye undersøgelser viser at udvidelsen blev bremsetd e første 9 mia. år, men er accellereret de sidste 5 mia. år, fordi udvidelsen har spredt tyngdekraften. Og pudsigt nok viser det sig at vi lever i en tid hvor de to epoker netop udligner hinanden, så det ser ud som om udvidelsen har været konstant

Kilde: A Riddle for Our Time på Harvard