Simulation af millioner af universer med hver sine fysiske love Forskere fra Stanford, Oxord og Arizona University har brugt 3 uger på verdens kraftigste computer, til at skabe millioner af simulerede universer, med hver sine fysiske love og sammenlignet galaksernes fordeling og udseende med årtiers observationer for at se hvilke der passer bedst.

De har kaldt computermodellerne for "Universe Machine" og uden at gå i dyben med hvordan, skriver Arizona University at resultaterne "udfordrer fundamentale ideer om mørkt stofs rolle i galaksedannelserne".