Vore vurdering af universets alder hænger sammen med dens udvidelseshastighed. Og den beregnes ved at måle rød galaksernes forskydning i forhold til deres afstand - den såkaldte Hubble konstant. Men for at vide afstanden til galakserne, skal man først kende nogle af deres afstande og den har hidtil primært været beregnet ved at måle de såkaldte Cepheid variables lysstyrke og variabilitet, fordi man har fundet en sammenhæng mellem deres varieren og deres absolutte lysstyrke. Med den metode har man beregnet universets udvidelsesrate til 67,4 +/-0,5 km/s per megaparsec. MEN der er et 'men'; Andre metoder som at måle type 2a supernovaers lysstyrke kommer frem til en højere værdi på 74km/s per megaparsec. Dermed er man i realiteten ikke sikker på universets størrelse, alder og udvidelseshastighed,men har en usikkerhed på 9%.

Derfor har forskere taget en ny metode i brug; Ved at måle de klareste røde kæmpestjerners lysstyrke, fordi de har en øvre grænse for hvor klare de kan blive.
Dermed har de kunnet måle udvidelseshastigheden til 69,4 km/s per megaparsec. Det er så desværre lidt midt imellem,så man ikke kan afskrive den øvre eller nedre grænse skriver Carneige Science.
Imens har andre forskere netop diskuteret komplikationerne for kosmologien, hvis man tager fejl af Hubble konstanten.