Print
Parent Category: Astronomi
Category: Kosmologi

Galakse

Normalt betragtes Big Bang som en symmetrisk hændelse, men en storstillet kortlægning af titusinder af galakser viser at universet  roterede

Forskere fra University of Michigan har kortlagt titusinder galaksers rotation og har fundet en fælles rotation, som de konkluderer skyldes at universet roterede om en akse da det blev til, og sandsynligvis stadig gør det.

Ved at undersøge de mange galaksers rotation kunne de slå fast at der er en klar tendens  - en paritets-overtrædelse - til at rotere en bestemt vej rundt, og at galakser der lignede spejlbilleder af hinanden alligevel har en klar tendens til at rotere samme vej, hvilket kun kan forklares ved at universet har en foretrukken rotationsretning.

Selvom tendensen kun er på 7% gør det store statistiske materiale tendensen meget sikker. Chancen for at det skulle være et tilfælde er ifølge forskerne omkring 1:1 000 000
Eftersom galakserne blev dannet ret kort tid efter Big Bang og ikke lige kan skifte rotationsretning, tyder det dermed på at universet rotererede, da de tidligste galakser blev til. Altså helt tilbage fra Big Bang

De kunne konstatere denne tendens til at dreje mod uret i hele det område der vender mod Mælkevejens nordpol. Materialet strækker sig  600 millioner tilbage i tiden.

Kilde: University of michigan