Galaksernes og supernovaernes ikke-homogene fordeling i universetSiden opdagelsen af at universets udvidelse accelerer, har den foretrukne forklaringsmodel været, at mørkt stof må have en tilsvarende mørk energi, som "splitter universet ad" kaldet Lambda Cold Dark Matter (ACDM). Men ACDM modellen har aldrig helt passet med fordelingen af supernovaer rundt om i universet.

Der er en anden model kaldet Timescape kosmologien, som antager at der ikke er mørk energi,men at effekten er en bivirkning af tyngdekraftens påvirkning af tiden, som er blevet ivrigt studeret.

En ny undersøgelse af supernovaernes fordeling New supernova analysis reframes dark energy debate publiceret i MNRAS, viser at de faktisk passer bedre med Timescape modellen end ACDM!