Kosmologi

Tidslinie over big Bang

Hvordan så universet ud før stjernerne tændtes? Det er forskere kommet et skridt videre på at afsløre, ved at studere reflektioner fra quasarer i de tidlige mørke gasskyer

Universet udvidelse efter Big bang

Ingen  ved endnu hvad mørk energi er, men der er mange teorier. Men hver teori forudser en forskellig fordeling af de tidlige galaksehobe, så en kortlægning af hobene kan give svaret

mørkt stof mønster

24% af universet består af mørkt stof, men man har ikke kunnet finde en forklaring på dets fordeling. Derfor inviterer en række universiteter alle til at komme med et fornuftigt bud på svaret

GRBDet har længe været debateret om gamma ray bursts (GRB) skyldes neutronstjerner eller sorte huller. Nye beregninger viser at neutronstjerner er for svage til at skabe de kraftige GRB'ere

quasar

Quasarer er meget energi-rige små protogalakser. Men hvornår holdt qusarerne op med at være quasarer og blev til galakser og skete det hurtigt eller over lang tid? Det kan et nyt fund af en døende quasar være med til at afsløre.