Kosmologi

Astrofysikeren Miguel Angel Aragon fra Johns Hopkins University har vundet NSF's 'Science Visualization Challenge' for sin zoom-bare model af det mørke stofs fordeling i universet.

SE DEN HER


SDSS III survey galakse fordeling i universet

Et møjsommeligt og langvarigt arbejde med at fotografere, analysere og systematisere galakser, har ført til dette 3D kort over galaksernes fordeling i universet

Kortlægning af mørkt stof

En omfattende undersøgelse af 10 millioner galakser med 340 megapixel kameraet på CFH teleskopet på Hawaii, har gjort det muligt at kortlægge det mørke stof i universet i en hidtil uhørt detaljegrad

Universets udvidelse

Det er lykkedes 3 japanske forskere at løse et 40år gammelt problem og vise hvordan vores 3-dimensionale verden kondenserede ud af en 9-dimensional "streng-suppe".

Iflg. super-streng teorien er alle elementar-partikler repræsenteret ved hver sin oscillation i disse 9 dimensioner - og herunder også en der "bærer" tyngdekraften. Dermed forklarer teorien også den dybere baggrund for Einsteins alm. relativitetsteori.

Kilde: High Energy Accelerator Research Org.

Tidlige sorte hullers vækst

I det tidlige univers var galakserne små. Men alligevel dukkede nogle galakser med supermassive centrale sorte huller op som quasarer, mens de fleste andre galakser  nye opdagelser har vist at de første stjerner var enorme, og de også vist at galaksernes supermassive centrale sorte huller også allerede var meget store dengang - selvom galakserne var små!