Print
Parent Category: Astronomi
Category: Kosmologi

JodrellAstronomer fra Green Banks radio-observatoriet har fundet en ny måde at spore eller måle den mystiske "mørke energi" på.

Siden man i 1998 opdagede at universets udvidelse accelerer hvilket faktisk var forudsagt teoretisk, har man ledt efetrd en mørke energi som er det mørkes stofs modstykke, der skulle være ansvarlig for acceleratiion.


I det meget tidlige univers hvor stof og energi var meget tættere end idag, må der have været kompressioner og dekompressioner svarende til lydbølger. Disse lydbølger i den tidlige stof/energi-suppe, kan eller må have efterladt sig strukturer som radioastronomerne mener at have fundet en måde at spore.


Ideen er at kortlægge radioemissionen fra hydrogenet i det tidlige univers. For på det tidspunkt hvor stof, energi og deres mørke modstykker har ligget tæt samlet, må der være sporbare lommer i hydrogenet, der hvor der var koncentrationer af mørk stof og især den mørke energi.
"Vores projekt med at kortlægge hydrogen-gasserne over større kosmiske afstande end man har gjort før i 3 dimensioner ... kan teste de konkurrerende teoretiske modeller for den  mørke energi" siger Tzu-Ching Chang fra  Academia Sinica in Taiwan og University of Toronto.

Kilde: National Radio Astronomy Observatory