den kosmiske mikrobølgebaggrundDet er  lykkedes at de hidtil bedste målinger af det ekstragalaktiske baggrundslys (EBL) som er det baggrundslys der fylder universet. Og målingerne viser at EBL er aftaget over de sidste 5 milliarder år!

Problemet med at måle dette baggrundslys er at lyset fra Mælkevejen og solsystemet overdøver det.

Derfor har man fundet en anden inddirekte måde at måle det på, nemlig ved at måle røntgenstrålingen fra aktive galakser - blazarer. For når røntgenstrålingen fra blazarerne rammer EBL fotonerne i rummet på vej hertil, opløses de og udsender en elektron og dens antistof-modstykke: en positron.

Så jo mere baggrundslys disse røntgenstråler skal igennem, jo mere svækkes signalet.Og ved at måle røntgenlyset fra blazarer på forskellige afstande, kan man udlede EBL baggrundslyset på forskellige tidspunkter i universets historie

Måling af det ekstra galaktiske baggrundslys EBL

For at opnå præcise og dobbeltcheckede målinger, har man målt EBL, både direkte med rumteleskop og ved at måle den inddirekte Čerenkov stråling på Jorden.

Lysets hastighed er lavere i atmosfæren end i det tomme rum, så når røngenstrålingen når ned i atmosfæren, bevæger det sig med mere end lyste hastighed og sender en kaskade af subatomare partikler det kaldes Čerenkov-stråling, som kan registreres med radioteleskoper

Kilde: University of California