Et internationalt hold af astronomer, som har publiceret den grundigste vurdering af, hvor meget energi der findes i de nære dele af vores Univers,efter at have studeret ikke mindre end 200 000galakser.. Forskerne bekræfter, at energiproduktionen i dag kun er omkring halvdelen af, hvad den var for to milliarder år siden. Energitabet sker over alle bølgelængder fra det ultraviolette til det fjerne infrarøde lys. .

Konklusion: Universet er døende, men det går langsomt.

Galaksebilleder fra GAMMA surveyet Projektet har involveret mange af Verdens kraftigste teleskoper, blandt andet ESO's VISTA og VST teleskoper på Paranalobservatoriet i Chile. Også rumteleskoper har været i brug: to af NASAs (GALEX og WISE) og ESA's Hercshel rumteleskop.

Forskningsprojektet er en del af Galaxy And Mass Assembly (GAMA) projektet, som er det største oversigtsprojekt i mange bølgelængder, som nogensinde er iværksat.

"Vi har brugt så mange rumteleskoper og jordbaserede teleskoper, som vi kunne få fat i, for at måle over 200 000 galaksers energiudsendelse hen over et så bredt spektrum som muligt", siger Simon Driver (ICRAR, The University of Western Australia), som er leder af det store GAMA hold.

De data, som idag bliver frigivet til brug for astronomer over hele Verden, omfatter målinger af hver galakses energiudsendelse i 21 bølgelængder helt fra det ultraviolette til det fjerne infrarøde lys. Det skal forskerne bruge til bedre at forstå hvordan forskellige galaksetyper dannes og udvikler sig.

Al energi i Universet opstod ved Big Bang, og noget af det har været "låst inde" som masse. Stjerner lyser ved at omdanne masse til energi, som Einsteins berømte ligning E=mc2 beskriver. GAMA-projektet har til formål at kortlægge og modellere al den energi, som omdannes indenfor et stort rumfang dels idag og dels på andre tidspunkter tilbage i tiden.

"Det meste af den energi, som skvulper rundt i Universet stammer fra tiden lige efter Big Bang, men der omdannes til stadighed mere energi i stjernerne, når de smelter grundstoffer som for eksempel hydrogen og helium sammen," fortæller Simon Driver."Denne "nye" energi bliver enten absorberet af støv på vej igennem værtsgalaksen, eller den smutter ud i det intergalaktiske rum og suser afsted indtil den rammer et eller andet - det kan være en anden stjerne, en planet, eller en sjælden gang, et teleskopspejl."

Det har været kendt siden slutningen af 1990erne at Universet langsomt bliver mindre energirigt, målt pr volumenenhed, men den nye undersøgelse viser, at det sker over alle bølgelængder, og vi har nu den grundigste oversigt over, hvor meget energi, der udsendes i den nærmeste omegn i Universet.

"Fra nu af vil Universet være i tilbagegang, og langsomt glide ind i alderdommen. Universet har allerede i en vis forstand sat sig på sofaen, trukket tæppet op omkring sig, og er begyndt at nikke. Snart sover det ind til den evige morfar," slutter Simon Driver.

Forskerholdet håber at kunne udvide projektet til at omfatte energiproduktionen over hele Universets historie ved hjælp af en række nye observatorier, herunder Verdens største radioteleskop Square Kilometre Array, som vil være under bygning i det næste årti i Australien og i Sydafrika.

Kilde: 'Charting the Slow Death of the Universe' fra ESO