Universets udvidelse efter Big Bang
I 2920 opdagede astronomen Edwin Hubble at galakserne fjerner sig fra hinanden, og at de fjerner sig hurtigere og hurtigere, jo længere væk fra os de er. Denne udvidelse som måles i km/s pr. megaparsec (dvs pr. 3,3 mio lysår) og som blev døbt Hubble konstanten, er en af de vigtigste egenskaber ved universet vi kender.

Den blev målt ved at måle afstanden til forskellige galakser og sammenligne med deres rødforskydning for at se hvor hurtigt de fjerner sig; og på den måde har man målt udvidelsen til ca. 73km/s/mparsec - en værdi der selvfølgeligt er blevet målt på tusinder af af måder siden og som hver gang kommer frem til samme resultat med under 2% nøjagtighed. Den er med andre ret sikker idag.

MEN! nye metoder og målinger de seneste år har gjort det muligt at måle hubblekonstanten fra "den anden ende" - fra universets begyndelse, ved fx. at måle den kosmiske mikrobølgebaggrund og derefter regne sig frem i tiden. Disse metoder kommer også alle sammen frem til samme resultat med 1-2% afvigelse, men de får ca. 67 km/s/mparsec. Problemet er altså at de to metoder ikke får helt samme resultat. Og selvom det kun er en forskel på 7-10%, er det sandsynligheden for at forskellen er tilfældig, meget lille.

Der er altså meget der tyder på at der mangler en fundamental fysisk kraft eller proces i standardmodelle for universets udvidelse. Det blev bla. diskuteret på en konference i sommers, som ledte til en artikel om problemet som netop er publiceret .
Se også How fast is the universe expanding? fra Kavli og "..mystery about Universes expansion rate" fra University of Chicago