Sorte huller kolliderer
Sorte huller kolliderer

Forskere fra John Hopkins University, som er et af universiteterne bag LIGO-eksperimentet som fandt gravitionelle bølger i februar, foreslår at de gravitionelle bølger kan stamme fra mørkt stof i forbindelse med kollisionerne af de sorte huller!

LÆS MERE her Umiddelbart har kan fundet at de gravitionelle bølger skulle stamme fra kollisionen mellem 2 sorte huller på 29 og 36 solmasser. Det er for stort til at være stellafre sorte huller og for små til at være supermassive sorte huller (dem i galakecentrene). Men det ville passe med "ur-sorte huller"; Dvs sorte huller som er dannet direkte af en kollapset interstellar sky, fordi de var for tunge til at kerneprocesserne kunne stoppe sammenfaldet og danne stjerner.

De 8 forskere fra (blandt andet) JHU arbejdede på denne forklaringsmodel allerede før fundet i februar; De mente at hvis man fandt gravitionelle bølger som netop dem man endte med at finde, kunne de lige så godt stamme fra mørkt stof associeret med de sorte huller, som fra det baryonske stof de er sammensat af; Dvs. fra lommer af omgivende mørkt stof.

De har blandt andet regnet på hvor hyppigt kollisioner mellem sorte huller burde forekomme. Allerede nu har man fundet 2 tilfælde af gravitionelle bølger. Og hvis man finder mange flere kan det dermed støtte deres teori; At de gravitionelle bølger fra kollisionerne - eller nogle af dem - kan stamme fra mørkt stof.

Hvis de har ret i hypotesen, kan det være første gang man har registreret mørkt stof direkte, idet alle tidligere detekteringer af det har været deres tyngdepåvirkninger af andet stof. Det vil sige indirekte målinger.

"Vi siger ikke at det ermørkt stof ... men at det er en plausibel mulighed" siger jr professor Marc Kamionkowski.

SE < a href="http://hub.jhu.edu/2016/06/16/dark-matter-in-primordial-black-hole-collision" target="new">'Did a gravitational wave detector find dark matter? ' fra JHU