universets udvidelseEn ny endnu avanceret simulation af stjernedannelserne i det tidlige univers, viser hvordan de første stjernedannelser startede. Deres simulationer giver det hidtil klareste billede af hvordan stjernerne dannedes i det tidlige univers; De første stjerne endte hurtigt so massive supernovaer som satte gang i en kædereaktion af nye stjernedannelser. Men de har ikke kunnet forklare manglen på brint omkring de tidlige galakser, før de også medtog effekten af de enorme jets fra quasarerne, som modellen viser kan blæse galakserne fri for stjernedannelses-gasserne og dermed dæmpe stjernedannelserne.
Kilde: University of Edinborough