Teoretikere har længe teoretiseret over at der burde have været et magnetfelt i universet, da det var samlet i det tidlige univers, og at der burde være spor efter det idag i det intergalaktiske rum. Men hvordan registrerer man et svagt magnetfelt som er jævnt fordelt i rummet?

Det har to astronomer fra Tokyo Universitet og UCLA - Shin'ichiro Ando og Alexander Kusenko - møjsommeligt arbejdet på at finde en måde at spore.

De har lavet en mosaik af billeder af 170 supertunge sorte huller; De sorte huller udsender nemlig jets af ioniseret materiale som dermed har en elektrisk ladning som kan blive påvirket af et magnetfelt. Udover disse jets har de dermed samtidigt kortlagt den kosmiske stråling i samme områder som også kan være påvirket af megnetfeltet.

Men da det er meget svage rester af et magnetfelt som er over det hele de leder efter, vil der ikke være nogen speciel retning det kan orienter jettene og strålingen i og som man dermed kunne spore

Men de har fundet en svag sløring af billederne, som de teoretisk har kunnet modellere og forklare ved et femto-Gauss magnetfelt (10-15 Gauss) i rummet mellem galakserne. Til sammenligning er Jordens magnetfelt ca. 1 Gauss!

Dette universelle magnetfelt menes at være dannet kort efter Big Bang, før der blev dannet stjerner og galakser.

Kilde: University Center Los Angeles (UCLA)