Kosmologi

Galaksekortlægning ud til 6mia lysår
Galaksekortlægning ud til 6mia lysår
Astronomer har lavet et gigantisk 3D kort over samtlige kendte galakser på himlen. Undersøgelsen er lavet på baggrund af data fra Sloane Digital Sky Survey. Hver prik på kortet repræsenterer en galakse, som er mindre end 6 mia lysår fra os. Kortet dækker 1/20 af himlen, svarende til ca 6 x 4,5 mia lysår i den afstand. Farverne indikerer afstandne til galakserne .

Det enrome arbejde med kortlægningen skal hjælpe med af forstå de enorme intergalaktiske kræfter der strukturerer galakserne i hobe og superhobe.

Kilde: Portsmouth University
Universet er blevet renere
Universet er blevet renere
ESAs infrarøde rumteleskop Herschel har kortlagt en meget stor del galakser i forskellige afstande. Ved at sammenligne galakser i forskellige aldre har de kunnet konstatere at yngre galakser udsender mere infrarødt lys fra interstellart støv og gasser. Dvs. at de har kunnet måle hvordan galakserne som tiden går, støvsuges for interstellart stof!

"Vi blev overrasket over at se at vi faktisk ikke behøvede se langt tilbage i tiden, for at tegn på galaksernes udvikling. Vore resultater viser at årsagen til er at galakserne tidligere indeholdt mere støv og gas og at universet bliver renere, efterhånden som støvet opbruges." siger Dr Nathan Bourne ofra University of Edinburgh.

Kilde: Space Team Discovers Universe is Self-Cleaning fra Royal Astronomical Society
Sorte huller kolliderer
Sorte huller kolliderer

Forskere fra John Hopkins University, som er et af universiteterne bag LIGO-eksperimentet som fandt gravitionelle bølger i februar, foreslår at de gravitionelle bølger kan stamme fra mørkt stof i forbindelse med kollisionerne af de sorte huller!

LÆS MERE her

Universets udvidelseshastighed målt forfra og bagfra
Universets udvidelseshastighed målt forfra og bagfra
Studier af stjerner i galakser i det lokale univers, viser at universet udvider sig 5-9% hurtigere, end man havde forventet baseret på udvidelsesraten fra fjernere galakser og dermed tidligere i universets historie "Man starter i begge ender og forventer at mødes på midten... Men nu mødes enderne ikke helt og vi vil vide hvorfor" siger Adam Ries som er hovedforfatter af studiet

Det vil sige at universets udvidelse accelerer hurtigere end forventet og det kan være et meget vigtigt spor i studierne af mørkt stof, mørk energi og neutrinoer "Det overraskende fund kan være en vigtig brik i studiet af de 95% af universet som ikke udsender energi" fortsætter han

Se Hubble finds Universe may be expanding faster than expected
Hubble billedet af GN-z11
Hubble billedet af GN-z11
Det er lykkedes Hubble rumteleskopet at finde en galakse der ligger så langt væk, at vi ser den som den så ud kun 400 mio. efter Big Bang.
Den hidtidige fjerneste galakse man har fundet er EGSY8p7, hvis rødskifte på 8,68 svarer til 580mio år efter Big Bang. Den nye galakse GN-z11 har et rødskifte på 11,1, som svarer til 400mio år.
Det er lige efter "Den mørke tid" (Cosmic Dark Ages), hvor energien dominerede alt, så stof ikke kunne kondensere sig ud.
Så hvis vores teori om tiden efter Big Bang holder stik, er det en helt nyfødt galakse, som dermed burde være den fjerneste galakse vi nogensinde kommer til at se!

Se: 'Hubble breaks cosmic distance record' fra ESA