Kosmologi

Australske astronomer har opdaget et nyt Fast Radio Burst (FRB), som er det 22'ende FRB man har fundet. Det nye FRB som er blevet døbt FRB 150215 blev ifølge artiklen på arxiv.org opdaget realtime (og ikke i tidligere observationer), så man kunne alarmere andre observatorier og få dem til at lede efter en kilde til FRB 150215. Men selvom 11 observatorier afsøgte området ved forskellige bølgelængder, fandt man ikke nogen antydning af en kilde til radioglimtet.
Hvad der end er kilden til FRB, må det være noget meget voldsomt, fordi de udsender ekstreme mængder energi, men til trods for det har man stadig ingen idé om kilden Så eftersom man endnu ikke har kunnet finde noget "efterglimt" efter FRB'ere, begynder det at se ud som om man griber det forkert an - at de hurtige radioglimt måske er efterglimt af andre fænomener, som man måske skulle søge efter: Måske er radioglimtende efterglimt fra røntgenglimt, supernovaer eller ligefrem fra ET!
universets udvidelseEn ny endnu avanceret simulation af stjernedannelserne i det tidlige univers, viser hvordan de første stjernedannelser startede. Deres simulationer giver det hidtil klareste billede af hvordan stjernerne dannedes i det tidlige univers; De første stjerne endte hurtigt so massive supernovaer som satte gang i en kædereaktion af nye stjernedannelser. Men de har ikke kunnet forklare manglen på brint omkring de tidlige galakser, før de også medtog effekten af de enorme jets fra quasarerne, som modellen viser kan blæse galakserne fri for stjernedannelses-gasserne og dermed dæmpe stjernedannelserne.
Kilde: University of Edinborough
Svenske astronomer har fundet og studeret en fjern type 1a supernova som er 'gravitionelt linset'; Dvs at lyset fra den er afbøjet så man kan se den fra flere vinkler
Type 1a supernovaer kaldes ofte "kosmologiske fyrtårne" fordi altid lyser med samme lysstyrke. Dermed gør fundet af supernovean iPTF16geu det for første gang muligt at måle universets udvidelse direkte, uden nogen mellemliggende antagelser om Hubble-konstanter!
... svaret kræver dog lidt flere studier, så vi må vente med svaret lidt endnu :(
Kilde: First multiple images of explosive distance indicator fra ESA
Mørkt stof mellem galakser Det er lykkedes Canadiske astronomer at tage dette "foto" af filamenter af mørkt stof mellem 2 galakser. Billedet er lavet ud fra 23000 billeder som er sammensat til et mikro gavitionel linse kort over området som dermed afslører det mørke stof

"I årtier har forskere forudsagt filamenter af mørkt stof mellem galakser, der forbinder galakserne. Billedet flytter os fra forudsigelser til noget vi kan se og måle" siger professor Mike Hudson i astronomy ved University of Waterloo

Kilde: first “image” of a dark matter web that connects galaxies fra Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Baggrundsstrålingens fordeling Siden man for 20år siden opdagede at universets udvidelse accelerer, har man antaget at det det må skyldes en overflod af mørk energi i universet. Problemet med denne teori er bare at man ikke kan måle den mørke energi og at der derfor - selvom den kan forklare observationerne, er flere antagelser i teorien.

Den "værste" antagelse mener forskere fra Eötvös Loránd Universitetet i Ungarn, er at stof er jævnt fordelt i universet, selvom Einsteins teorier, såvel som observationer klart viser at det klumper sammen i en struktur af bobler af mørkt stof, men de almindelige galakser fordelt langs væggene mellem boblerne

I det store og hele burde antagelsen om et jævnt fordelt univers også være god nok statistisk set, fordi billedet "jævnes ud" på de kosmologiske afstande.

MEN i de nye simulationer, hvor de - istedet for at antage universet har en jævn struktur, medtager den klumpede struktur, har de Ungarske forskere kunnet eftervise universets strukturs dannelse og de efterfølgende store strukturer.Og når de tager strukturerne med i ligningen, viser det sig at forskellige dele af universet udvider sig med forskellig hastighed!

3 modeller og observationer af universet
Til venstre (rød) den observerede fordeling af galakser i universet
I midten (blå) den nye Avera model og til højre Einstein-de Sitter modellen.

Den gennemsnitlige udvidelseshastighed i deres beregninger er stadig konsistent med de observationerne, iflg deres publikation på arXiv

"Vi ved fra meget præcise supernova observationer, at universets udvidelse er accelererende, men på samme tid er vi afhængige af at lave grove tilnærmelser til Einsteins ligninger, som kan introducere alvorlige bivirkninger, såsom behovet for mørk energi, i de modeller som er designet til at passe til observationelle data." siger Dr László Dobos Eötvös Loránd Universitetet.

Dermed mener han med andre ord at den mørke energi som ingen endnu har set, kan være en Flogiston teori man har introduceret for at forklare observationerne!

Og han fortsætter; "Den generelle relativitetsteori er fundamental for forståelsen af hvordan universet udvikler sig. Vi sætter ikke spørgsmålstegn ved dens gyldighed; men ved gyldigheden af de omtrentlige løsninger. Vores resultater er baseret på matematiske antagelser som tillader forskellig udvidelse af rummet, i overensstemmelse med den generelle relativitetsteori. Og de viser, hvordan dannelsen af komplekse strukturer af stof påvirker universet udvidelse. Disse spørgsmål blev tidligere fejet under gulvtæppet, men ved at tage hensyn til dem, kan man forklare universets accelererende udvidelse uden at inddrage mørk energi"

Hvis deres resultater holder til kritikken, kan det få væsentlig indflydelse på de modeller af universet man har brugt de sidste 20år på at udvikle. Royal Astronomical Society kommenterer da også at den vil kunne skabe livlig debat!