Forskere har de sidste årtier målt ufattelige mængder mørkt stof, men ingen ved hvad det egentligt er.

Én af teorierne er at det ikke er gasser, men en mængde sorte huller; En teori der ret svær at bevise når det eneste indicium er deres tyngdekraft, men nu har man fundet en måde!.

Læs artiklen her I foråret publicerede forskere en artikel om at LIGOs fund af gravitionelle bølger, i virkeligheden kunne være fra mørkt stof.

Den antagne teori om LIGO fundet er at det stammede fra dannelsen af et "ur-sort hul". I nutidens univers dannes sorte huller når store stjerner kollapser, men da universet var ungt, kunne stjerner blive megte større end idag. Og når stjerneprocesserne startede senere, efter gasskyer faldt sammen til stjerner, så måtte nogle også kunne dannes direkte af sammenfaldende gasskyer og danne de ur-sorte huller.

Efter LIGOs fund af en gravitionel bølge, lykkedes det at kæde den sammen med et af de mystiske 'Fast Radio Burst' (FRB), som man indtil videre har fundet 30 af, men som ingen har kunnet give en forklaring på.Der er derfor flere projekter på vej, som skal søge efter FRB'er, som man derfor forventer at finde mange flere af.

Mørkt stof?
En af teorierne om det mørke stof er, at det kan bestå af en mængde spredte ur-sorte huller - sorte hulle rkan jo heller ikke ses. Og sammenkædningen, mellem ur-sorte huller og FRB som lader til at være almindelige kan understøtte den teori.

Problemet er naturligvis at eftervise teorien. Men det foreslår forskere fra John Hopkins University nu en måde at vise på. For når eller hvis man finder mange flere FRB'er, vi glimtene fra dem passere gennem en suppe af sorte huller, hvis teorien er rigtig. Og dermed vil en del af dem også blive gravitionelt afbøjet når de passerer nogle af de sorte huller. Normalt skaber det et ekstra billede, men når vi taler om sekunderlange radio-glimt, vil resultatet være et lille forsinket glimt.

Det vil de derfor nu lede efter blandt de 30 radioglimt man har fundet, og blandt de mange man håber at finde fremover.

Og hvis det lykkedes har man et ret godt argument for at sort masse måske "bare" er skyer af spredte intergalaktiske ur-sorte huller ...!

Kilde: 'Can one cosmic enigma help solve another?' fra John Hopkins University