Galaksen NGC5584

Nye nøjagtige målinger fra Hubble har nu afvist en af de alternative forklaringer til mørk energi, på universets tilsyneladende accelererende udvidelse.

Astronomer har i over 50år prøvet at "veje" universet, for at finde ud af om universet er tungt nok til at bremse udvidelsen og få det til at trække sig sammen igen. I 1985 kom en israelsk teoretiker med en påstand om at udvidelsen tværtimod burde accelere. Efter at have været miskendt i 25år opdagede man så for nogle å¨r siden at han havde ret.

Forklaringen skulle være at der - sammen med den mørke masse - naturligvis eksisterer mørk energi som skubber universet fra hinanden.

En af de alternative forklaringer på målingerne af udvidelsens acceleration kunne være, at der er en stor "tom bobbel" af rum i det intergalaktiske rum. Hvis vi boede på kanten af en sådan bobbel, ville vi ifølge denne teori netop blive snydt til at tro at universets udvidelse accelerer, fordi vi dermed undervurderer afstanden til fjernere galakser.

Problemet har så været at det er små marginaler der gør forskellen, så man har skullet reducere usikkerheden på galaksernes bevægelse væk fra os som funktion af afstanden til under 3,3% for at kunne af- eller bekræfte denne teori.

Og det er så endelig lykkedes ved at at måle en lang række galaksers rødforskydning ved hjælp af det nye kamera på Hubble rumteleskopet

Galaksen NGC5584

På dette billede ses en række baggrundsgalakser (røde) strøet ud over himmelbaggrunden bag galaksen NGC5583. Ved at måle på sådanne baggrundsgalakser i forskellige afstande i baggrunden af samme eksponering, har man kunnet præcisere udvidelses-hastigheden til at være 73,8 km/sek pr megaparsec (3,26mio. lysår) med mindre end de 3,3% usikkerhed.

Undersøgelsen er publiceret i det seneste nummer af Astrophysical Journal

Kilde: Hubble's mission-page hos NASA