I kernen af den velkendte Orion-tåge, er et specielt område lige nordvest for Triangilum-hoben som kaldes Becklin-Neugebauer/Kleinmann-Low. Det er voldsomt opvarmet af nye stjerners jets, som har ødelagt en række nye planetsystemer og spredt dem i tågen

Orion-tågen som er årstidens mest prominente deep-sky objekt, er et intens stjernedannelses-område.Og alle der har kigget på den kender til den lille triangulum-hob i dens centrum.

Men lige over triangulum - 1bueminut nordvest for den - ligger et specielt område der kaldes Becklin-Neugebauer/Kleinmann-Low-regionen (BN/KL).

BN/KL er specielt fordi den er markant anderledes i infrarødt lys, end resten af tågen. Området er et såkaldet Becklin-Negebauer-objekt, hvor den infrarøde udstråling er omkring 10.000x mere intens end normalt. Mere præcist benævnes det et " Lbol  ~ 104 Lo Becklin-Negebauer-område" (BN).

Hele tågen er som sagt et stjernedannelsesområde, der dermed er domineret af nye unge stjerner, og især af de store nye stjerner. Sådanne nye stjerner udsender kraftige fokuserede jets fra polerne (masere). Normalt er disse jets lokalt fordelt nogenlunde ens-artet, så de får en polariserende effekt på tågen, når de allesammen peger i nogenlunde samme retning. Det er de, fordi de er dannet af den samme tåge, så de alle er roteret samme vej rundt og dermed får omtrent samme pol-orientering. Dermed skaber jettene "strømme" i tågen, som viser sig som "finger-lignende" gas-fordelinger i tågen

BN/KL området i Orion tågen.

Becklin-Negebauer-kilden fotograferet af Hubble. Kanten af Trapezium-området anes tv i billedet

Men BN/KL er anderledes, fordi der er store mængder støv i den del af tågen som er domineret af et par jets fra nogle meget tunge stjerner. Støvet absorberer jettene, hvorved energien bliver afsat som varme i tågen og støvet, som dermed lyser kraftigere infrarødt end normalt. Støvet skyldes at de nye stjerner er dannet så tæt her, at de protoplanetariske skyer i højere grad bliver udsat for at blive ramt direkte af jettene, så de varmes voldsomt op og dermed udsender den intense infrarøde stråling

BN fotograferet af Chandra

Det der i Hublle billedet ovenfor ligner en enkelt kilde, ses i bill. th. fra fra det infrarøde rumteleskop Chandra som en række separate kilder, der hver især er en opvarmet protoplanetarisk tåge.

Det går voldsomt ud over planetdannelserne i disse protoplanetare støvskyer, så den yderste og letteste del planet-materialet dermed spredes ud i tågen og medfører en generel højere temperatur i området.Eller sagt med andre: De begyndende planetsystemer bliver "kogt" af de voldsomme stjernedannelser, så gasser og lettere støv bliver revet ud af dem og forhindrer normale planetsystemer

LÆS om området på Chandras hjemmeside
LÆS OGSÅ artiklen på Universe today