Interstellart stof

Der er måske ikke så meget mørkt stof, og det er måske mere jævnt fordelt i rummet end tidligere ment, hvis man kan tro analyserne af et kæmpe oversigtsstudium foretaget med ESOs VLT Survey Telescope i Chile. Et internationalt forskerhold har brugt data fra oversigtsdatabasen Kilo Degree Survey (KiDS) for at finde ud af, hvordan lyset fra omkring 15 mio fjerne galakser er blevet påvirket af tyngdekræfterne fra stof i Universets helt store skala. De nye resultater ser ud til ikke at stemme med tidligere resultater fra Plancksatellitten.

Hendrik Hildebrandt fra Argelander-Institut für Astronomie i Bonn, Tyskland og Massimo Viola fra Leiden Observatoriet i Nederlandene er ledere af et forskerhol, som kommer fra institutioner over hele Verden. Forskerne har bearbejdet data fra Kilo Degree Survey (KiDS), foretaget med ESOs VLT Survey Telescope (VST) in Chile. Til analysen har astronomerne brugt billeder fra KiDS,af 5 områder på himlen, som dækker et område omkring 2200x større end fuldmånen, og her er der omkring 15 mio galakser.


Den fremragende billedkvalitet, som kan opnås med VST på Paranalobservatoriet kombineret med ny computersoftware har gjort det muligt for forskerne at måle på den effekt, som kaldes cosmic shear (der er ikke noget dansk begreb, som dækker. Shear er vrid eller forskydning) med en nøjagtighed, som er noget af det mest præcise, som endnu er foretaget. Cosmic shear er en variant af en anden effekt; svag gravitationslinsning, hvor lys udsendt fra fjerne galakser bliver afbøjet en smule af tyngdekræfterne fra store stofmængder, som de for eksempel findes i galaksehobe.

Når det drejer sig om cosmic shear er det ikke galaksehobene, men selve Universets storskalastruktur som forvrider lyset, og effekten er endnu svagere. Det er derfor nødvendigt at se på optagelser, som for eksempel fra KiDS, hvor man har vidvinklede optagelser, som samtidigt går meget dybt til svage lysstyrker. Kun i disse tilfælde kan man opfange det meget svage spor af forvridningen, men når det lykkes, kan astronomerne bruge målingerne til at kortlægge fordelingen af det stof i rummet, som forårsager tyngdekræfterne. Det aktuelle arbejde dækker det hidtil største himmelområde, som er kortlagt med denne teknik.

Og nu til det mest spændende: resultaterne ser ud til ikke at stemme overens med det, man har beregnet fra målingerne med European Space Agencys (ESA) Plancksatellit. Planck er den rummission, som indtil nu bedst har kunnet give os de grundliggende værdier for Universets struktur. KiDS-gruppens målinger af, hvor klumpet stoffet er rundt omkring i Universet - og det er en afgørende kosmologisk parameter — er betragteligt lavere end hvad vi tidligere har fået fra Plancks data.

Massimo Viola forklarer: "Det seneste resultat tyder på, at det mørke stof i det kosmiske netværk, hvor der findes omkring en fjerdedel af stoffet i Universet, er mindre klumpet end vi tidligere mente."

Det mørke stof er meget svært at detektere. At det overhovedet er der, kan kun udledes fra de effekter, som tyngdekraften fra mørkt stof har.. Det er undersøgelser, som den aktuelle, som for tiden er de bedste til at afgøre formen, mængden og fordelingen af det usynlige stor.

Det overraskende resultat af undersøgelsen her har også betydning for vores dybere forståelse af Universet og dets udvikling over de næsten 14 milliarder år, det har eksisteret. Når der opstår en så markant uoverensstemmelse med tidligere velfunderede resultater fra Planck, betyder det, at astronomerne må til at omformulere nogle af de helt grundliggende teorier om Universets udvikling.

Hendrik Hildebrandt kommenterer: “Det, vi her har fundet, vil forbedre vores teoretiske modeller for, hvordan Universet har udviklet sig fra starten og indtil idag.”

KiDSanalysen af data fra VST er et vigtigt skridt, men med fremtidige teleskoper vil vi kunne gå endnu dybere og bredere i vores undersøgelser af rummet.

En tredje leder af forskergruppen, Catherine Heymans fra University of Edinburgh i UK tilføjer: “Det er ganske komplekst at trevle udviklingen siden Big Bang op, men ved fortsat at studere de fjerneste egne af himlen, kan vi nå frem til et billede af, hvordan Universet, som det ser ud idag, har udviklet sig"

“Vi finder en spændende afvigelse fra Planck-kosmologien i øjeblikket. Med fremtidige rummissioner som for eksempel Euclidsatellitten og med LSST (Large Synoptic Survey Telescope) vil vi kunne gentage disse målinger, og så vil vil bedre kunne forstå, hvad det virkelig er, Universet forsøger at fortælle os," slutter Konrad Kuijken (Leiden Observatoriet, Nederlandene), som er ledende forsker ved KiDS projektet.

Kilde: ESO
Analyser af Krabbetågen M1, som er resterne af en supernova der blev set eksplodere i år 1054, har identificeret 100 lommer af koldt støv. Den kolde støv er fortættede rester efter supernovaen, som har skabt de tungere grundetoffer og spredt dem i rummet omkring sig. Kortlægningen af stofferne har ifølge forfatterne vist at de tungere grundstoffer stemmer fra supernovaens indre og at de er kølet af, fortættet og har dannet klumerne senere. Det er første gang man så detaljeret har kunnet vise/sige hvordan de tungere grundstoffer fra supernovaer spredes i det interstellare rum.

LÆS arXiv
Lithium's oprindelse har altid været en gåde, fordi det ike dannes i supernovae. Men en ny undersøgelse af novaen Sagittarii 2015 N.2, har afsløret enorme mængder Beryllium-7. Beryllium isotopen er ustabil og henfalder efter kun 53,2 dage til Lithium. Mængden af Berylium i Sagittarii 1015 N.2 (eller V5668 Sgr), er 10x højere end i Solen, så kun 2 årlige novaer vil kunne forklare den mængde Lithium man har observeret i Mælkevejen.

Kilde: Instituto de Astrofísica de Andalucía
Kulstofatomer i den centrale del af Oriontågen
Kulstofatomer i den centrale del af Oriontågen
Studier af de interstellare gasser i stjernedannelsesregionen Orion, med Herschel rumteleskopet, viser store mængder af kulstof-atomer i rummet omkring de nydannede stjerner i tågen. Kulstof er som bekendt en af livets byggesten og man har før observeret det i rummet. Men den nye undersøgelse viser også hvor de kommer fra: Fra stjernelyset!
Allerede i 1940 fandt man de første CH molekyler i det interstellare rum, men det er først nu med denne opdagelse man har kunnet komme med en forklaring på de store mængder man har fundet

LÆS MERE på Caltech.edu
Widefield billede af M78 taget med ESOs VISTA
Widefield billede af M78 taget med ESOs VISTA teleskop
Unge stjerner oplyser området omkring sig med blåt lys, og røde knapt flyvefærdige stjerner kigger ud fra deres reder af kosmisk støv på dette nye billede af himmeltågen Messier 78. For vore almindelige øjne ville de fleste af stjernerne her være skjult bag støvtåger, men ESOs Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA) kan se det nær-infrarøde lys, som kan trænge igennem støvskyerne. Teleskopet fungerer som en gigantisk støvsuger, som gør det muligt for astronomerne at snuse dybt inde i de skjulte hjørner af stjernetågerne.

Messier 78, eller bare M78 er en af de reflektionståger, som er grundigt studerede. Den befinder sig omkring 1600 lysår borte, i stjernebilledet Orion; over og til venstre for de tre stjerner, som danner Orions Bælte. På billedet her er M78 den centrale blålige dis i midten. Den anden reflektionståge, som ses i højre side, har navnet MGC2071.

Messier 78 ses som en glødende, azurblå dis, omgivet af mørke bånd , når man observerer den i synligt lys, som med like ESOs Wide Field Imager på La Silla Observatoriet. Kosmisk støv tilbagekaster og spreder det lys, som strømmer ud fra de unge, blålige stjerner i hjertet af Messier 78, og det er det, der er årsagen til en reflektionståge.

De mørke bånd er tykke skyer af støv, som blokerer for det synlige lys bag dem. I disse tætte og kolde områder er det, at nye stjerner fortrinsvis dannes. Når man observerer Messier 78 og dens naboer i submillimeter-bølgelængdeområdet, imellem radiobølger og infrarødt lys, for eksempel med Atacama Pathfinder Experiment (APEX) teleskopet kan man afsløre gløden fra støvkorn i lommer, som blot er en smule varmere end deres ekstremt kolde omgivelser (se eso1219). I den sidste ende vil der dannes nye stjerner ud af disse lommer, fordi tyngdekraften får støvklumperne til at skrumpe og bliver varmere.

Imellem synligt lys og submillimeterlys ligger den nær-infrarøde del af spektret, hvor teleskopet VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) kan give astronomerne vigtig viden. VISTA kan kigge ind bag støvet reflektioner og ind i tyndere områder af stof, som ellers ville spærre for lyset, for eksempel i M78. I midten af billedet ser man to blå superkæmper, som har katalognumrene HD 38563A and HD 38563B. Det er meget klartlysende stjerner. I højre side af billedet ser man en anden superkæmpe, HD 290861, som oplyser støv og gas i NGC 2071.

Ud over klare blå varme stjerner kan VISTA også se mange stjerner, som er i færd med at dannes inde i de kosmiske støvskyer i området. Deres rødlige og gullige farver ses klart på billedet her. De farverige nyudklækkede stjerner findes i støvbåndene omkring NGC 2071 og i det støvbånd, som strækker sig op mod venstre side af billedet. Nogle af stjernerne er de såkaldte T Tauri stars. Den type stjerner er forholdsvis klare, men alligevel er de ikke helt varme nok i det indre til at kernereaktionerne i deres indre er kommet i gang. Om nogle ti-millioner år bliver de til "rigtige" stjerner, som kan få plads blandt de af deres stjernesøskende, som oplyser Messier 78 området.

Kilde: ESO