NGC1052 og dens kerneGalaksen KKS2000]04 (NGC1052-DF2) har været lidt af et mysterie siden målinger i 2018 viste at den tilsyneladende er helt fri for mørkt stof og derfor strider mod teorierne om det mørke stofs fordeling om galakserne.

Det har naturligvis fået en del astronomer til at interessere sig for den: Når Vejer galakser, måler man individuelle stjernegruppers hastighed om kernen i forskellige afstande fra centeret, for derved at kunne beregne hvor meget masse - som afgør dens omdrejningshastighed - der er indenfor dens bane.
Og målingerne som antydede at den er usædvanligt let, var fuldstændigt korrekte.

Men ved at bruge fem forskellige afstands-målemetoder har de vist at NGC1052 er meget tættere på Mælkevejen end man hidtil har ment: Hidtidige afstandsmålinger har vist at den er 62 mio lysår fra os, men i virkeligheden er den kun 42 mio lysår væk.
Det ændrer værdierne for massemålingerne radikalt, for dermed ligger de målte stjernegrupper jo længere fra kernen end hidtil antaget, fordi vinkel x absolut afstand (cosinusrelationen) dermed bliver større.
Og revideret for den større afstand, bliver NGC1052's massefordeling mere normal, skriver Instituto de Astrofísica de Canarias - IAC