Livets byggesten dannes i gastågerne længe før de bliver til stjerner
Man har observeret komplekse organiske molekyler i gaståger, planeter og kometer. Hidtil har man ment at de stammede fra et solsystems dannelse. Men nu viser en ny undersøgelse af organiske stoffer i kolde gaståger - og altså før der dannes stjerner i eller af dem - at de komplekse organiske stoffer er tilstede allerede før stjernedannelserne skriver Arizona University i artiklen Ingredients for Life Appear in Stellar Nurseries Long Before Stars are Born
Så når man ofte snakker om "rester fra solsystemets dannelse" kan det altså ofte være forkert, fordi meget af det stammer fra før Solen blev til!