Kort over mørkt stof Det er for første gang lykkedes at samle en komplet kortlægning af mørkt stof i og omkring en samling galaksehobe. Eftersom mørkt stof kun kan registreres ved dets tyngdepåvirkning, er kortlægningen lavet ved at veje galakserne og deres bevægelse, for så at regne mængden af mørkt stof ud. Man har valgt at fokusere på "Bullet" galaksehoben, fordi man der har fundet en vildfaren galakse, på vej tværs gennem hoben, som vil kunne vise meget om det mørke stofs egenskaber

På kortet viser farverne koncentrationen af mørkt stof, mens de mørke pletter viser galakserne.

'Revealed for the first time: map sheds light on dark matter that binds the universe together '