antistof fra Jordens storme

NASA "Fermi" satellit har gjort en overraskende opdagelse; Jorden udsender antistof ud i rummet, som skabes lige over storme, når elektriske udladninger skaber små gammeglimt i atmosfæren.

Når antistoffet sendes ud i rummet, møder noget af det almindeligt stof, hvorved begge partikler øjeblikkeligt tilintetgøres og ender som ren energi ved 511,000 elektron volt. Og det er disse udladninger Fermi har kunnet registrere.

Det fik forskerne til at kigge nøjere efter et mønster i disse energi-glimt, så man har kunnet identificere atmosfæren over tordenskyerne som kilden.

antistof fra Jordens storme

Forskerne mener at de kommer fra små gammaglimt der dannes i atmosfæren og som kaldes terrestrial gamma-ray flash (TGF). Fermi som e r beregnet til at registrere gammastråling, har observeret 180 af disse TGF'er siden 2008, så man anslår at der dannes 500TGF/år og dermed måske en tilsvarende mængde antistof partikler

LÆS MERE hos NASA