Print
Parent Category: Astronomi
Category: Interstellart stof

orion-tågen M42 ved visuel, nær IR ig IR af SOFIA

Det tysk-amerikanske luftbårne observatorium SOFIAs billeder afslører nye detaljer om de stjernedannende støv- og gasskyer i Oriontågen

Jordens atmosfære absorberer infrarødt lys, og forhindrer dermed jordbaserede observatorier i at observere i infrarødt.  Man kan godt studere nær infrarødt lys (Bill. i midten), men det  dybt-infrarøde kan kun observeres fra rummet. Men det flybårne SOFIA teleskop som er på 2,5meter, kommer helt op i en højde på 15-20km, som er højt nok til at nå det dybt-infrarøde lys.

sofiaDet lyder måske dyrt at at ombygge- og sende et jumbo-jet fly på vingerne, for at observere, men har mange fordele fremfor et teleskop i kredsløb; Først og fremmest er det billigere, omend man måske ikke får så m ange observationstimer ud af det. Men man kan tilgengæld løbende vedligeholde og opdatere CCD, filtre og udstyr.


På disse billeder af den centrale del af Oriontågen M42, ses et visuelt Hubble billede tv, et nær infrarødt ESO billede i midten og SOFIA's dybt infrarøde billede th

orion-tågen M42 ved visuel, nær IR ig IR af SOFIA

Og billederne afslører tydeligt hvor meget støv der er i- og foran tågen; Ved de visuelle- og nær infrarøde bølgelængder kan vi se lige igennem det spredte støv, men ved de dybere infrarøde bølgelængder lyser de tydeligt op ovre det hele og skaber et spredt lys over hele scenariet

LÆS MERE  hos DLR