Galaksehob med intergalaktisk lys
Mørkt stof kan i sagens natur ikke observeres direkte, men man har fundet måderat kortlægge det på. I galakser kan man studere stjernernes rotation om tyngdecentret, men i rummet udeon-om og mellem galakserne, kan man kun studere det i grove træk med galaksernes bevægelser eller gravitionelle linser

Derfor har et forskerhold nu fundet en langt mere detaljeret måde at studere det på; I galaksecentre hvor talrige galakser passerer tæt forbi hinanden, rives et stort antal stjerner løs fra deres modergalakse og ender i det interstellare rum, hvor de samler sig om lokale tyngdekoncentrationer, som udgøres af mørkt stof. Dermed kan man efter forskernes mening kortlægge det mørke stof ved at kortlægge hvor disse løsrevne stjerner samler sig.

I første omgang har de derfor studeret 6 galaksehobe for at kortlægge det mørke stof med den nye metode og se om de nye mere detaljerede data passer med tidligere kortlægninger, skriver ESA's Hubble-site