frEGG gasskyer i Cygnus OB2 stjernedannelsen 'Event Horizon teleskopet' som sidste måned for første gang kunne afsløre hvordan et sort hul ser ud, er i virkeligheden ikke ét teleskop, men mange som er koblet sammen via interenttet og dermed arbejder sammen som ét 10.000km stort teleskop. Men der er et andet lignende samarbejde som kaldes 'Giant Metrewave Radio Telescope' (GMRT), som bare arbejder med længere radiobølger.

En undersøgelse af det stjernedannende område Cygnus OB2 i stjernebilledet Svanen med GMRT, har afsløret flere detaljer om en ret nyopdaget type objekter, kaldet frEGG's (free-floating evaporating gas globules), som er store fritflydende bobler af gasser, der flyder rundt i det interstellare rum. frEGGs minder meget om ''proplyder' som er protoplanetariske skyer - små dråbeformede gas- og støvskyer, man har fundet mange af i specielt Oriontågen.
Men frEGG's er meget større end proplyder og består af rene gasser som opvarmes af stjernelys fra omkringliggende stjerner. Strålingen fra stjernerne får også gasserne til at "fordampe" ud i det interstellare rum.

Forskerne mener at frEGG'erne er forstadier til proplyder og/eller gasskyer som -fordi de ikke indeholder støv - måske aldrig vil falde sammen til stjernedannelserne, men ende med at spredes i det interstellare rum, skriver de på arXiv