Det mørke stofs fordeling ispiral og elliptiske galakser En af de største overraskelser i de seneste årtier, var da man fandt at stjernerne roterer meget hurtigere om galakserne end man forventede;Årsagen var at galakserne også er fulde af mørkt stof
Elliptiske- og spiralgalakser ser meget forskellige ud, så deres masse også burde være forskelligt fordelt. Men en undersøgelse af stjernernes rotationshastighed, viser at deres masse er ens fordelt. Årsagen er siger forskerne, at det mørke stof og det almindelige stof samarbejder ('konspirerer') om at udfylde rummet, så massefordelingen bliver den samme.

'The Dark Matter ‘conspiracy’