Da de to galakser IC 2163 og NGC2207 passerede halvvejs gennem hinanden, skabte det en Tsunami af stjerner, gasser og stjernedannelser i gaaksen. Ved at kortlægge CO i de interstellate skyer i galaksen med ALMA teleskopets fantastiske opløsningsevne, har de dels vist hvordan kollisionen prseer gas sammen og danner stjernehobe, men lige soå vigtigt at computermodeller af galaksesimulationerne stemmer meget nøje overens med forholdende i IC2163. Det er første gang man har kunnet dokumentere at computermodellerne er i stand til at simulere kollisionerne selv ned i små detaljer. Det betyder at man kan nu kan begynde at bruge modellerne til at modellere lokale forhold i forbindelse med sådanne kollisioner.

Kilde: ALMA Observatory