Galaksehoben NGC 5813 viser serie-eksplosion af sorte huller Galaksehoben NGC 5813's kerne er domineret af en massiv galakse. Studier af de varme gasser omkring denne galakse med Chandra røntgen rumteleskopet, viser strukturer - huller eller 'cavities' - som viser at de er komet i bølger; Sikkert som resultat af en serie udbrud fra dens centrale sorte hul.

'Evidence for Serial Black Hole Eruptions' på Harvard