Sort hulNormalt strømmer enegi primært ud fra sorte huller fra polerne, hvor de danner massive jets som kan blive større end selve dens modergalakse. Man har længe ment at de massive centrale sorte huller også burde sende massive bølger ud i alle andre retninger; Bølger som kan- og bør påvirke galaksen og stjernedannelserne omkirng den. Det er endelig lykkedes at påvise disse bølger, ved at måle energien og dermed vindende fra quasaren PDS 45

Kilde: Nustars hjemmeside på Caltech