galktiske jets i ELAIS-N1-regionen
galktiske jets i ELAIS-N1-regionen
Sydafrikanske astronomer som har kortlagt galaktiske jets i en bestemt del af universet kaldet 'ELAIS-N1' med radioteleskoper, har overraskende fundet at alle de galaktiske jets fra de centrale sorte hulle i galakserne i regionen, peger samme vej!

Astronomerne kan ikke sige præcis hvorfor, men kun at de - eftersom galakserne ligger så spredt - ikke kan påvirke hinanden, så koordineringen må stamme tilbage fra dannelsen af galakserne i det tidlige univers. Fundet kan dermed kaste lys over galaksernes evolution på store skalaer

Se 'Astronomers in South Africa discover mysterious alignment of black holes'