Den central galakse i Perseus hoben NGC1275 (Hubble billede)

Nye data fra det lille  japanske røngten rumteleskop Suzaku afslører at der er langt mere intergalaktisk gas i galakse hobene end  man troede, og at det suges ind i hobene fra rummet udenom!

Galaksehobe er flere millioner lysår i diameter og indeholder typisk op til hundreder af galakser. Man har længe vidst at der var kolde gasser mellem galakserne i hobene, men de nye data fra Suzaku viser hvordan det suges ind i galakse-hobene fra rummet mellem galaksehobene!

Suzaku røntgenbillederne viser de indfaldende gasser der er på vej ind i Persus galaksehoben som man kan se på billedet herunder.

Perseus galaksehoben med rekstragalatiske røntgen-kilder

Den store cirkel om hoben er den såkaldte virale-radius på 11,6 mio. lysår om hoben, hvori Suzaku-dataene viser at der falder intergalaktiske gasser ind i. Farvestriberne er Suzakus billeder hvor de røde cirkler viser gasser der ikke er associeret med galakser. Disse gasser koncentrer sig også om galakserne i hoben, og naturligvis især om den enorme central galakse.

Den central galakse i Perseus hoben NGC1275 (Hubble billede)

Hubble foto af den centrale galakse i Perseus hoben NGC1275.

Billedet fra Hubble rumteleskopet herover viser de røde filamenter omkring den central galakse i Perseus hoben NGC1275, som er kolde gasser der er strukket ud af et enormt magnetfelt om galaksen. Disse gasser kan altså stamme fra rummet udenfor galakse-hoben

De ekstragalatiske gasser kan kun observeres med røntgen, og har derfor været noget overset i forskningen om galakserne. Suzaku-dataene er dermed en af de eneste måder man kan studere disse gasser på

Kilde: NASA/JAXA