3C438 og dens omgivende hob af ca. 2000 mindre galakser
3C438 og dens omgivende hob af ca. 2000 mindre galakser
Man har fundet talrige eksempler på galakser der der vokser ved at kollidere eller opsluger hinanden, men galaksehobe menes også at vokse ved lignende kollisioner. Når det sker vil nogle galakser kollidere eller passere tæt forbi hinanden og derved sprede varme gasser og skabe chokbølger i det interegalaktiske rum mellem galakserne.
Nye røntgenobservationer af den fjerne galakse 3C438 og dens omgivende hob af ca. 2000 mindre galakser dokumenterer også netop disse varme gasser. De har vist at gasserne strækker sig 2,5 millioner lysår ud fra hobens centrum, og at chokbølgerne udbredes med en hastigheed på ikke mindre end 2.600 km/sekund!
Eftersom man kun har få af sådanne observationer er det et væsentligt bidrag til forståelsen af galaksehobenes dynamik
Kilde: Colliding Galaxy Clusters fra Harvard