Sort hul akkretations-skive

En analyse af 40 centrale sorte huller i galakser omkring 10 mia. lysår herfra, viser at de hurtigt voksede sig store før det, hvorefter de siden oplevede en cyklisk vækstfase.

De 4 forskere analyserede 40 galakser med en rødforskydning på z=4,8 svarende til ca. 10 mia. lysårs afstand fra Sloane Digital Sky Survey og sammenlignede deres fysiske proportioner med 50 andre aktive galakser. kontrol-populationen havde rødforskydninger på z=2,4 - 3,3.

Og de fandt - på baggrund af resterne af jets og stjernedannelses-bølger indeni galakserne - at de har oplevet en kraftig vækst på et tidligere tidspunkt; Dvs. indenfor de første ca. 3 mia år efter Big Bang.

Det ses af at de sorte huller i de tidlige galakser - dem med z=4,8 - typisk var en faktor 0,5 mindre end de ældre galakser, men til gengæld tilsvarende klarere. Det - og fordelingen af chokbølger fra tidligere vækstperioder - tyder ifølge forskerne på, at de har oplevet periodiske mindre vækstfaser i perioden efter for 10 mia. år siden.

Undersøgelsen er et led i det stadige arbejde om at afklare hvad der kom først; galakserne som derefter dannede sorte huller, eller om galakserne startede med de sorte huller.

Kilde: Astrophysical Journal