Mælkevejens jets
De fleste galakser udsender enorme jets, som udstråler fra de supermassive centrale sorte huller i deres centre. Disse jets ender ofte i bobler, eller fortsætter som lange jets ud fra galaksens poler som kan ses i radiospektret. Jettene opdeles i type I jets og de kraftigere type II jets, men fælles for dem er at de udsendes med hastigheder nær lysets, men opbremses af noget. Hidtil har man men at det skyldes sammenstød med gasser i galaksernes haloer, men den model kan ikke forklare de observerede decelerationer, som allerede begynder inde i selve galaksen - noget der har været diskuteret i årtier og forsøgt forklaret med ustabilitet eller stærke chokbølger.

Derfor har Manel Perucho, professor ved Institut for Astronomi og Astrofysik ved Universitetet i Valencia regnet på hvad der sker, når stjerner der kredser om galaksen, passerer gennem jettene.
Ifølge ham krydses jettene kontinuerligt af lokale stjerner, som derved skaber turbulens i jettene, når de trænger gennem deres "overflade" og åbner dem for de interstellare gasser fra selve galaksen. Det kan ifølge ham forklare den tidligere opbremsning af især type II jettene skriver han på Universidades Valencianas.