Galaksen NGC4921
Galaksen NGC4921
Legemer der roterer om stjerner bevæger sig typisk hurtigere jo tættere de er på kernen og langsommere længere ude. Man havde forventet at finde et tilsvarende forhold mellem stjerners rotation om galakser, men har istedet fundet en lineær sammenhæng. Dette misforhold har hidtil været tilskrevet mørkt stof. Men et nyt studie af 153 galakser, hvor man har sammenlignet galaksens masssefordeling med stjernernes rotation, viser at massespredningen præcist forklarer stjernernes rotation; Mørkt stof spiller altsp ikke den store rolle i galaksernes rotation!

Kilde: Casde Western University