Spiralgalaksers karakteristiske form dannedes dengang de samledes,men elliptiske galaksers form menes at være resultatet af adskillige galaksekollisioner. Deres form kan ikke modelleres direkte som spiralerne. Men et nyt studie der sammenligner ikke mindre end 18.000galaksers form, konkluderer at mindre galaksers kollisioner ikke skaber nogle bestemte former, mens store galaksers kollisioner afgør deres form
Kilde: The Shapes of Galaxies fra Harvard