Print
Parent Category: Astronomi
Category: Galakser

Galakse-kollision

Analyser af kæmpegalakser viser, at de begynder- og vokser ligesom snefnug, ved at starte med en kerne som andre stjerner og galakser kondenseres tiltrækkes af.

Et snefnug starter med en mikroskopisk partikel, vanddampe kan kondenseres på, som skabere n stører klump der får mere vand til at kondenseres og som senere tiltrækker andre små fnug.
På samme måde starter  galakser iflg. analysen, med at en gassky begynder at kondenseres ud i stjerner. Ved fortætningen øges densiteten, så de får større en massetiltrækning end de tidlige intergalaktiske gasskyer, som dermed kondenserer til flere stjerner omkring den første klump. Senere voksede eller vokser galakserne ved at tiltrække andre små galakser.

Det lyder måske ikke af en ny teori, men forskellen er især rollen i forhold til spørsgmålet om hvad der kom først: Galakserne, eller deres centrale sorte huller?

Og den nye analyse peger i retning af at galakserne dannedes først

Kilde: Swinburne University of Technology