Galakse

MOND- teorien er en modifikation af Newtons tyngdelove, som blev introduceret for at forklare galaksers uniforme rotation. Nye observationer af gas-rige galakser støtter nu MOND-teorien.

Normalt vil et tæt kredsløb om et tyngdecentrum være hurtigere end et kredsløb med en større radius. Men sådan er det ikke med stjerner, for stjerner roterer med (omtrent) samme hastighed om galaksers centrum, uanset afstanden fra galaksens centrum.

Denne observation førte i 1983 til en revision af newtons tyngdeteorier kaldet 'Modified Newtonian Dynamics' (MOND) teorien. MOND teorien postulerer bla. en sammenhæng mellem en galakses masse og systemets lineare rotationshastighed.

Nu er rotation om galakser lidt specielt, fordi galaksernes masse er spredt ud i skiven

På den ene side skal hastigheden være større jo kortere bane-radiusen er; Dvs. jo større afstand jo lavere hastighed.

På den anden side vil en stjerne med en større bane-radius kredse om en større masse, fordi et roterende systems "tyngdecentrum" omfatter al den masse der er indenfor radiussen. Når radius er større, er der flere stjerner og gaståger og dermed også mere masse indenfor dens radius. Og da det kræver en større omdrejningshastighed at bevare et kredse om et tungere objekt virker det med andre ord den anden vej; Større afstand = større hastighed.

Newtons tyngdelov har altså ikke kunnet forklare denne sammenhæng. Heller ikke selvom man medregner den mørke masses fordeling i- og om galakserne

Men de nye observationer af en række gas-rige galaksers rotation passer faktisk med MOND-forudsigelserne!

LÆS MERE om MOND på Wikipedia
Kilde: University of Maryland