Den store Mageilanske Sky (LMC) De 2 dværggalakser "De Mageilanske Skyer", er Mælkevejens 2 nærmeste nabogalakser, som er gravitionelt bundet til Mælkevejn.Men noget tyder på at vi oprindeligt havde 3 dværggalakser om os,!
For en måling af enkeltstjerners bevægelse om den Store Mageilanske sky (LMC), viser at flere af dens stjerner kredser den modsatte vej af alle de andre. Umiddelbart antog astronomerne at de kunne være blevet "hugget" fra den lille Mageilanske Sky (SMC).Men analyser af mulighederne viste at det næppe var forklaringen. Til gengæld viste de numeriske simuleringer at man måtte forvente en god del modsatte stjerner efter en galaksekollision.
Dermed mener astronomerne fra International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR) at LMC har opslugt en anden mindre galakse, skriver ICRAR