galaksehoben Abell2744 fotograferet af Hubble Er vi sikre på rødforkyndning og afstande?
Vores aftsandsbedømmelse af afstandende til de fjerneste galakser afhæænger i høj grad af forholdet mellem afstand og rødforkydning. Men Hubble-konstanten har været revirderet nogle gange og er også forbundet med nogen usikkerhed.

Et hold forskere som har studeret nogle af de tidligste galakser har derfor benyttet en anden metode; Nemlig ved at måle tyngdefeltets bøjning af lyset fra de fjerne galakser, der gemmer sig i baggrunden af galaksehoben Abell2744. på billedet herover

På billedet her i de små indsatte bokse, ses et par rødlige skygger: Det er de stærkt rødfiorskudte afbøjede billeder af en fjernere galakse i baggrunden.

Ved først at måle rødforskydningen af lyset fra den fjerne galakse til 10, som svarer til en rekord-afstand på 13 milliarder lysår
For at kontrollere denne afstand målte de derefter vinkel afstanden mellem galakse-skyggerne, og regnede sig derudfra baglæns til afstanden til den fjerne galakse.

Det har man kunnet, fordi man kan måle og beregne massen af galakserne i galaksehoben, hvor de ligger så tæt at man kan måle deres indbyrdes masser. Derefter kan man så regne ud hvor langt væk den fjerne galakse skal ligge for at forklare adskillelsen mellem skyggerne.

De kom frem til at galaksen må ligge 13,3 milliarder lysår væk, svarende til at den befandt sig i en tid kun 500 millioner år efter Big Bang og dermed er en af de tidligste kendte galakser. Man har godt nok fundet 3 endnu tidligere galakser, men denne er betydeligt svagere og mindre, og peger dermed på at dre ogsp var mindre galakser dengang.

Kilde. ESA Hubble site