Galaksen NGC5523s kerne
Galaksen NGC5523s kerne
Spiralgalaksen NGC 5523 ligger ret ensomt ca. 3 mio lysår fra nærmeste nabogalakse. Den har interesseret astronomer en del, fordi man har karakteriseret den som en galakse som har været upåvirket af andre galakser. Men en ny undersøgelse viser at dens kerne er forskudt fra dens spiral-skive, på en måde der antyder at den kan være resultatet af en galaksekollision. Eftersom man har studeret både den og mange andre ensomt beliggende galakser, ud fra en antagelse om at de har været upåvirkede, kan den ændre synet på galaksers "naturlige" udvikling af spiraler, når de ikke påvirkes af sammenstød og andre galakser.

Kilde: NGC 5523: An Isolated Product of Soft Galaxy Mergers? på arXiv