Print
Parent Category: Astronomi
Category: Galakser

Galaksen NGC247 - en støvet galakse

Dette billede af NGC 247 er taget med et 2,2m widefield teleskop på ESO’s La Silla-observatorium. Astronomer mener, at galaksens store hældning set fra Jorden kan forklare, hvorfor afstanden til denne markante galakse tidligere er blevet overvurderet.

Spiralgalaksen NGC 247 er en af de nærmeste spiralgalakser på den sydlige himmel. I dette nye billede fra Wide Field Imager (WFI) på MPG/ESO 2.2 meter teleskopet i Chile kan mange af galaksens stjerner tydeligt ses. Desuden ses mange brintskyer i de løse og forrevne spiralarme. Skyerne, der gløder i pink nuancer, markerer områder, hvor nye stjerner bliver dannet.

Galaksen NGC247 - en støvet galakse

NGC 247 er en del af Sculptor-gruppen, der er en gruppe af galakser omkring Sculptor-galaksen (NGC 253) Sculptor-gruppen er den nærmeste galakse-gruppe i forhold til vores egen lokale galaksehob Men selv i dette tilfælde er det vanskeligt at sætte et præcist tal på den kosmiske afstand.

For at måle afstanden fra Jorden til en nærtliggende galakse er astronomerne nødt til at sætte deres lid til, at en type af variable stjerner, der kaldes cepheider, kan fungere som afstandsmålere. Cepheider er meget lysstærke stjerner, hvis lysstyrke varierer i faste intervaller. Den tid, det tager for en stjerne at lyse op og falme igen, kan beskrives med en simpel matematisk ligning, der giver stjernens egentlige lysstyrke. Når dette resultat sammenholdes med den målte lysstyrke, kan afstanden til stjernen beregnes. Denne metode er dog ikke fejlfri, da astronomer mener, at sammenhængen mellem svingningsperiode og lysstyrke afhænger af cepheidens sammensætning.

Et andet problem bunder i, at noget af lyset fra en cepheide på dets vej til Jorden kan blive absorberet af støv. Det får stjernen til at fremstå svagere og dermed synes længere væk, end den reelt er. Det er et særligt problem for NGC 247 med dens store hældning, da synslinien til cepheiderne går gennem galaksens støvskive.

Netop nu er et hold af astronomer imidlertid i færd med at se nærmere på de faktorer, der påvirker disse kosmiske afstandsmålere i en undersøgelse, der kaldes Araucaria-projektet. Holdet har allerede rapporteret, at NGC 247 er mere end en million lysår tættere på Mælkevejen end tidligere antaget. Det bringer afstanden ned på lige over 11 millioner lysår.

Ud over hovedgalaksen indeholder dette billede også talrige galakser, der ligger langt bagved NGC 247. I øverste højre hjørne af billedet danner tre markante spiralgalakser en linje, mens der endnu længere ude, langt bag spiralerne, kan ses mange flere galakser, hvoraf nogle ses gennem NGC 247’s skive.

Dette farvebillede er en kombination af et stort antal af enkeltoptagelser taget gennem et blåt, et gul-grønt og et rødt filter over en periode på mange år. Billederne er suppleret med optagelser gennem et filter, der isolerer lyset fra den glødende brintgas, og her gengivet med røde farver. Den totale eksponeringstid pr. filter var henholdsvis 20 timer, 19 timer, 25 minutter og 35 minutter.

Kilde: ESO