I årtier har hovedteorien om vor tids store modne galakser, været at de voksede sig store ved at mange små galakser klumpede sig sammen til større som slugte flere små. Men da små galakser i det tidlige universe (=lang væk) er svære at finde har det været småt med konkrete beviser for denne teori, udover mange indicier. Nu er det i midlertidigt lykkedes at finde 7 små-galaksehobe som hver består af 3-5 dværggalakser, som kan være en enkelt overlevende hob af disse tidlige smågalakser.

Det er interessant nok, men fundet er også interessant på en anden måde; For dværggalakser indeholder ikke meget interstellart støv. Derfor indeholder de til gengæld mere mørkt stof i- og tæt omkring sig. Dermed kan fundene også bidrage med ny viden om mørkt stofs indflydelse på galaksehobe
Kilder; Nature og news.com.au mfl.