Super-galaksehobe strukturer i "Den store mur"

Estiske astronomer har kortlagt galaksehobene i den super-galaksehobs-struktur der kaldes "Sloan Great Wall", og som er den største kendte sammenhængene struktur i universet

"Den store mur" er opkaldt efter Sloane-surveyet som er den kortlægning af galakserne som har ligget til grund for opdagelsen af denne 1,4 milliarder lysår store struktur.

Hidtil har man blot set strukturen, og har naturligvis også katalogiseret galaksehobene i den, baseret på fordelingen af galakserne. Men de Estiske astronomer har kortlagt en specifik type galakser,  nemlig de Klare røde galakser (Bright Red Galaxies kaldet BRG) BRG'erne er nemlig ret store galakser uden ret mange gasser, som er resultatet af mange galakse-sammenstød  og som derfor ofte er centrale i galaksehobene.

Super-galaksehobe strukturer i "Den store mur"

Sloane Great Wall galaksehob-strukurerne

Udover at være centrale elementer i galaksehobene har stort set alle kendte galaksehobe 4-5 BRG'ere, så ved at studere fordelingen af BRG'erne har de fået et mere konsistent overblik over de galaksehobe der indgår i Sloane Great Wall, og hra kunnet lave et 3D kort over galaksehobene.

Grunden til at kortet ikke er komplet 360o rundt, er at Mælkevejens plan som går lodret gennem kortet herover, spærrer for udsynet op/ned. Højre/venstre siderne af kortet er dermed et kig over og under Mælkevejen.

Kilde: arXiv